•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khoan khảo sát địa chất tại Hà Tĩnh - Dự án: Kho nhựa đường Hà Tĩnh

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của Dự án: Kho nhựa đường Hà Tĩnh tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

STTNội dung công việc
1Xác định vị trí hố khoan
2Khoan xoay lấy mẫu ở trên cạn đất cấp I-III
3Thí nghiệm SPT hiện trường 2m/lần
4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường

.


Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

 

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang