•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất tại Khu du lịch nghỉ dưỡng APEC MANDALA WYNDHAM Phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất tại Khu du lịch nghỉ dưỡng APEC MANDALA WYNDHAM Phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Công việc chi tiết như sau:
 

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Thí Nghiệm STP hiện trường 2m/lần.
   4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang