•   096.389.4186 - 096.389.4186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Thí nghiệm cọc và thi công cọc đại trà Nhà Máy điện mặt trời Sao Mai 210MW An Giang

Nền móng Đăng Quang là nhà thầu Khoan đổ cọc tại chỗ dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An giang.

Dự án điện NLMT quy mô 210MW tại An Giang có tổng vốn đầu tư khoảng 193.35 triệu USD chia ra 4 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 (46MW), giai đoạn 2 (58MW), giai đoạn 3 (44MW) và giai đoạn cuối (62MW), tương ứng những năm 2018, 2019, 2020 và 2021.. Lượng điện năng sản xuất dự kiến hơn 302 triệu KWh/năm. Sau khi hoàn thành các hạng mục, trong 10 năm tới, Nhà máy điện mặt trời Sao Mai sẽ có tổng công suất phát điện ước đạt 2,5 tỷ KWh/năm.

Nền móng Đăng Quang tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng và giao gói thầu với yêu cầu về tiến độ và chất lượng rất cao.

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang