•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khoan khảo sát địa chất tại Thanh Hóa - Dự án: Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất + địa hình của Dự án: Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn của công ty cố phần tập đoàn Sao Mai tại xã Minh Sơn - TT. Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

STTNội dung công việc
1Xác định vị trí hố khoan
2Khoan xoay lấy mẫu ở trên cạn đất cấp I-III
3Thí nghiệm SPT hiện trường 2m/lần
4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường
5Thí nghiệm nén cố kết Cv
6Lập đề cương, đo đạc, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực thực hiện dự án
7Xây dựng mốc GPS
8Trắc ngang các tuyến đường trong khu vực thực hiện dự án


Dưới đây là một số hình ảnh thi công :

 

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang