•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khoan khảo sát địa chất tại Hòa Bình - Dự án Làng Đá Bạc

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của Dự án: Làng Đá Bạc tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, thành phố Hòa Bình.

STTNội dung công việc
1Xác định vị trí hố khoan
2Khoan xoay lấy mẫu ở trên cạn đất cấp I-III
3Thí nghiệm SPT hiện trường 2m/lần
4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường

 


Dưới đây là một số hình ảnh thi công :

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang