•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khoan khảo sát địa chất tại Hải Phòng - Dự án vật liệu trang trí Viyilesun Việt Nam

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của Dự án: Vật liệu trang trí Viyilesun Việt Nam tại Lô CN16-04, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, quân Hải An, Thành phố Hải Phòng.

STTNội dung công việc
1Xác định vị trí hố khoan
2Khoan xoay lấy mẫu ở trên cạn đất cấp I-III
3Thí nghiệm SPT hiện trường 2m/lần
4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường

Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang