•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khoan khảo sát địa chất tại Hà Nam - Dự án: Nhà máy sản xuất cốc giấy, bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm dược phẩm cao cấp & gia công đóng gói.

Nền móng Đăng Quang (Đăng Quang E&C) trúng thầu gói Khảo sát địa chất của Dự án: Nhà máy sản xuất cốc giấy, bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm dược phẩm cao cấp & gia công đóng gói. Tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

STTNội dung công việc
1Xác định vị trí hố khoan
2Khoan xoay lấy mẫu ở trên cạn đất cấp I-III
3Thí nghiệm SPT hiện trường 2m/lần
4Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường


Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

 

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang