•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất tại Yên Mỹ, Hưng Yên - Dự án Nhà máy sản xuất Vaccine GV

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Nhà máy Thuốc Thú y.

Công việc chi tiết như sau:
 

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST
   4Thí Nghiệm STP hiện trường 2m/lần.
   5Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường
   6Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU, CU


Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang