•   096.389.4186 - 096.389.4186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk - Công trình dự án nhà nghỉ cho cán bộ nhân viên công ty MEDLATEC

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất Dự án công trình nhà nghỉ cho cán bộ nhân viên công ty MEDLATEC tại Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang