•   096.389.4186 - 096.389.4186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Công trình dự án nhà ở cao tầng

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất Công trình dự án nhà ở cao tầng ở Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang