•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất tại Long Xuyên, An Giang - Dự án Nhà máy Thủy Sản Việt An

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Nhà máy Thủy Sản Việt An.

Công việc chi tiết như sau:

 

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp I-III dưới nước
   4Thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST
   5Thí Nghiệm STP hiện trường 2m/lần.
   6Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường
   7Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU, CU


Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang