•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình tại Mai Sơn, Sơn La - Công trình dự án Trung Tâm Chế Biến Rau Quả DOVECO Sơn La

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình dự án Trung Tâm Chế Biến Rau Quả DOVECO Sơn La tại Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4Lập báo cáo khảo sát ĐHCT (Nộp 5 bộ bản cứng)
   5Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 5 bộ bản cứng)
   6Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   7Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   8Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang