•   096.389.4186 - 096.389.4186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình tại Cẩm Giàng, Hải Dương - Công trình dự án nhà máy công ty TNHH KSP VIỆT NAM

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất, khảo sát địa hình Công trình dự án nhà máy công ty TNHH KSP VIỆT NAM tại KCN VSIP, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4Lập báo cáo khảo sát ĐHCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   6Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   7Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   8Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang