•   0963894186 - 0963894186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất, địa hình tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh - Dự án nhà xưởng KMG

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất Công trình dự án thi công, lắp dựng nhà xưởng KMG tại  Khu công nghiệp Quế Võ,Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp  IV-VI trên cạn
   4Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)
   5Thí Nghiệm STP, 2m/lần.
   6Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 
   7Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang