•   096.389.4186 - 096.389.4186
  •   nenmongdangquang@gmail.com
Các Dự Án Của Chúng Tôi

Khảo sát địa chất, địa hình tại Cao Lãnh, Đồng Tháp - Dự án Nhà máy thủy sản Feed one Vĩnh Hoàn

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản FeedOne

Công việc chi tiết như sau:

 

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Xác định vị trí hố khoan
   2Khoan trong đất cấp I-III trên cạn
   3Khoan trong đất đá cấp I-III dưới nước
   4Thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST
   5Thí Nghiệm STP hiện trường 2m/lần.
   6Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thông thường
   7Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU, CU


Dưới đây là một số hình ảnh thi công:

Tin liên quan

Đối tác thân thiết của nền móng đăng quang